قیمت چاپ کارت شناسایی PVC با دستگاه چاپ غیر مستقیم (Re-Transfer)


تعداد
50 تا 100 101 تا 250 251 تا 500 بالای 500
یک رو رنگی 5.500 5.200 4.800 4.500
دو رو رنگی 7.500 7.200 6.700 6.300
یک رو رنگی / یک رو تک رنگ مشکی 6.000 5.500 4.800 4.300
یک رو رنگی با پوشش حساس
به نور ماورای بنفش (UV)
9000 8700 8300 8000
دو رو رنگی با پوشش حساس
به نور ماورای بنفش (UV)
13.800 13.200 12.800 12.500
چاپ طلایی یا نقره ای یک رو
(بدون احتساب قیمت کارت)
2.000 1.800 1.800 1.600