قیمت چاپ دیجیتال تقویم اختصاصی رومیزی - چاپ دیجیتال آرته


گلاسه 170 گرمی، دو رو، فنر دوبل، پایه تقویم گلاسه 300 گرمی


پارس (12برگی)
24*11 سانتیمتر
11.500 تومان
آناهیتا (12 برگی)
24*11 سانتیمتر
11.500 تومان
آرته (12 برگی)
21*15 سانتیمتر
12.500 تومان