قیمت چاپ دیجیتال کاتالوگ با صحافی منگنه


جلد : گلاسه 250 گرمی

صفحات داخل: گلاسه 135 گرمیتعداد
کاتالوگ سایز A4 50 100 200
4 صفحه 195.000 370.000 595.000
8 صفحه 330.000 595.000 1.120.000
12 صفحه 460.000 860.000 1.600.000
16 صفحه 595.000 1.120.000 2.100.000
20 صفحه 730.000 1.340.000 2.600.000
سلفون جلد 55.000 100.000 190.000