قیمت چاپ دیجیتال کارت ویزیت (سایز 9 × 5 سانتی متر)


تعداد 100 200 300 400 500 1000
ترانسپارنت (شفاف)مات یا براق 100.000 180.000 250.000 330.000 400.000 700.000
گلاسه بافت دار 30.000 40.000 45.000 50.000 70.000 105.000
ماندی 350 گرمی 40.000 50.000 60.000 70.000 90.000 140.000
متالایز(طلایی،کرم،
صدفی، نقره ای)
40.000 50.000 60.000 70.000 90.000 140.000
کتان کهلر 30.000 40.000 45.000 50.000 70.000 105.000
کتان 20.000 25.000 30.000 35.000 45.000 70.000
کارتی 18.000 23.000 28.000 33.000 40.000 65.000
گلاسه 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 55.000
تعرفه فوق جهت چاپ کارت یکرو بوده و تعرفه کارت دورو دو برابر می باشد.

قیمت پوشش کارت ویزیت سایز 9 × 5 سانتی متر


تعداد سلفون مخملی
(دو رو)
سلفون مات
(دو رو)
لمینیت براق
(دو رو)
لمینیت مات
(دو رو)
100 50.000 50.000 15.000 20.000
200 50.000 25.000 20.000 30.000
300 50.000 25.000 25.000 35.000
400 50.000 25.000 35.000 45.000
500 50.000 25.000 40.000 60.000
1000 100.000 45.000 70.000 110.000


قیمت چاپ کارت ویزیت PVC


تعداد کارت PVC
دو رو تمام رنگی
300 میکرون
کارت PVC
دو رو تمام رنگی
500 میکرون
کارت PVC
دو رو تمام رنگی
600 میکرون
کارت PVC
دو رو تمام رنگی
760 میکرون
1000 عدد 420.000 450.000 490.000 800.000کارت ویزیت


یک کارت ویزیت در اولین ملاقات نشان دهنده ذوق ، سلیقه و دیدگاه های کاری هر شخص می باشد. برای داشتن کارت ویزیت علاوه بر تنوع در طراحی گرافیکی ، امکان انتخاب جنسهای مختلف کاغذ و نیز پوشش دهی آن وجود دارد. در زیر نمونه هایی از جنس های مرسوم که در چاپ کارت ویزیت استفاده می شود به اختصار معرفی گردیده است ؛

1. کارت ویزیت کتان

در چاپ کارت ویزیت کتان از مقوای بافتدار 300 گرمی استفاده می گردد. استفاده از مقوای کتان با بافت ریز زیبایی کارت را دوچندان خواهد نمود. همچنین در طراحی این کارت بهتر است فضای بیشتری به زمینه اصلی کارت (سفید) اختصاص داده شود.

2. کارت ویزیت با مقوای کارتی

در چاپ کارت ویزیت کتان از مقوای بافتدار 300 گرمی استفاده می گردد. استفاده از مقوای کتان با بافت ریز زیبایی کارت را دوچندان خواهد نمود. همچنین در طراحی این کارت بهتر است فضای بیشتری به زمینه اصلی کارت (سفید) اختصاص داده شود.

3. کارت ویزیت گلاسه

مرسوم ترین جنس برای کارت ویزیت مقوای گلاسه 300 گرمی می باشد. جهت افزایش ماندگاری و نیز جذابیت کارت ویزیت گلاسه ، امکان بهره گیری از پوششهای لمینیت و سلفون وجود دارد. در زیر به برخی از پوششهای مرسوم اشاره گردیده است ؛


پس از چاپ بر روی مقوای گلاسه 300 گرمی برای کسانی که به کارهای مات علاقه دارند با استفاده از سلفون حرارتی مات کارت را سلفون می کنند. از مزایای سلفون کمک به دیرتر پاره شدن کارت می باشد. پوشش سلفون به صورت یک رو و دورو قابل اجرا است.بعد از چاپ بر روی مقوای گلاسه 300 گرمی برای کسانی که به کارهای براق علاقه دارند با استفاده از سلفون حرارتی براق کارت را سلفون می کنند. از مزایای سلفون کمک به دیرتر پاره شدن کارت می باشد. پوشش سلفون به صورت یک رو و دورو قابل اجرا است.بعد از چاپ بر روی مقوای گلاسه 300 گرمی میتوان کارت را با لمینیت مات 250 میکرون لمینیت نمود و از پاره شدن کارت جلوگیری کرد. پوشش لمینیت به صورت یک دورو قابل اجرا است.بعد از چاپ بر روی مقوای گلاسه 300 گرمی میتوان کارت را با لمینیت براق 250 میکرون لمینیت نمود و از پاره شدن کارت جلوگیری کرد. پوشش لمینیت به صورت یک دورو قابل اجرا است.بعد از چاپ بر روی مقوای گلاسه 300 گرمی برای کسانی که به کارهای مات علاقه دارند با استفاده از سلفون حرارتی مات مخملی کارت را سلفون می کنند. از مزایای این سلفون حسی لطیف و حریر مانند است که به هنگام لمس کارت به مخاطب می دهد. پوشش سلفون مات مخملی به صورت یک رو و دورو قابل اجرا است.