قیمت چاپ تقدیرنامه، گواهینامه (Certificate) و ...نوع کاغذ A4 یک رو A3 یک رو
کارتی 300 گرمی 900 1.800
کتان 300 گرمی 1.000 2.000
کرافت 300 گرمی 2.500 5.000
گلاسه بافتدار 300 گرمی 2.000 4.000
متالایز (صدفی،طلایی،کرم،نقره ای)
300 گرمی
3.500 6.000
فابریانو 300 گرمی 2.500 5.000