چاپ دیجیتال کارت دعوت ، کارت تبریک و پاکت با اطلاعات متغیر


با امکان چاپ اطلاعات متغیر (نام ، سمت ، نام شرکت ، آدرس و ...) بر روی کارت دعوت ، کارت تبریک و پاکت و ... علاوه بر صرفه جویی در زمان از خراب شدن کارت و پاکت بدلیل درج اشتباه اطلاعات ، خط خوردگی و یا دستخط نامطلوب جلوگیری می گردد. چاپ دیجیتال آرته با بهره گیری از برترین سیستم های چاپ امکان تهیه و آماده سازی دعوتنامه و تبریکات (شامل کارت و پاکت) با امکان چاپ همزمان اطلاعات متغیر را برای مشتریان گرامی فراهم نموده است. تنها با ارائه فایل اکسل حاوی موارد مورد نظر جهت چاپ اطلاعات بر روی کارتها و پاکتها ، بالاترین کیفیت چاپ دیجیتال (با دستگاه Konica Minolta) را در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت نمائید.

قیمت چاپ دیجیتال کارت دعوت/کارت تبریک دو رو با اطلاعات متغیر+پاکت تحریر 100گرمی

گلاسه 250 گرمی
+پاکت تحریر 100 گرمی
تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر 130.000 215.000 320.000 370.000
18 × 13 سانتی متر
21 × 15 سانتی متر
145.000 240.000 335.000 425.000

کتان 300 گرمی
+پاکت تحریر 100 گرمی
تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
یک رو 15 × 15 150.000 245.000 350.000 435.000
18 × 13 سانتی متر
21 × 15 سانتی متر
170.000 280.000 400.000 510.000

گلاسه 250 گرمی با پوشش
سلفون +پاکت تحریر 100 گرمی
تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر 195.000 280.000 390.000 515.000
18 × 13 سانتی متر
21 × 15 سانتی متر
210.000 320.000 425.000 555.000قیمت چاپ دیجیتال پاکت با اطلاعات متغیر


کاغذ تحریر 100 گرمی تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر
18 × 13 سانتی متر
15 × 21 سانتی متر
75.000 120.000 160.000 200.000

کاغذ کتان 100 گرمی تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر
18 × 13 سانتی متر
15 × 21 سانتی متر
100.000 150.000 240.000 300.000


قیمت چاپ دیجیتال پاکت با اطلاعات متغیر

کاغذ تحریر 100 گرمی تعداد
ابعاد پاکت 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر
18 × 13 سانتی متر
15 × 21 سانتی متر
75.000 120.000 160.000 200.000

کاغذ کتان 100 گرمی تعداد
ابعاد پاکت 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر
18 × 13 سانتی متر
15 × 21 سانتی متر
100.000 150.000 240.000 300.000