چاپ دیجیتال کارت دعوت تولد (طرح اختصاصی)
قیمت چاپ کارت تبریک سال نو با چاپ دو رو و اطلاعات متغیر(چاپ اسامی افراد داخل کارت)
+پاکت تحریر 100 گرمی


چاپ کارت تولد با طرح اختصاصی و چاپ عکس به صورت کارت پستال ، علاوه بر دعوت از گیرنده کارت ، به عنوان یادگاری نزد وی باقی خواهد ماند. در عین حال ، چاپ نام میهمان (به جای نوشتن دستی) مضاعف بر زیبایی بیشتر باعث جلوگیری از اتلاف کارتها به دلیل خط خوردگی و ... می گردد.گلاسه 250 گرمی +
پاکت تحریر 100 گرمی
تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر 160.000 230.000 320.000 400.000


کتان 300 گرمی +
پاکت تحریر 100 گرمی
تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر 180.000 290.000 370.000 470.000


متالایز (صدفی،کرمن،قره ای،طلایی)
300 گرمی+پاکت تحریر 100 گرمی
تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر 235.000 377.000 490.000 611.000


گلاسه 250 گرمی با پوشش سلفون
+پاکت تحریر 100 گرمی
تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر 195.000 280.000 390.000 485.000
18 × 13 سانتی متر
21 × 15 سانتی متر
210.000 320.000 425.000 555.000


قیمت چاپ دیجیتال پاکت با اطلاعات متغیرکاغذ تحریر 100 گرمی تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200

15 × 15 سانتی متر
75.000 120.000 160.000 200.000
کاغذ کتان 100 گرمی تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200

15 × 15 سانتی متر
100.000 150.000 240.000 300.000