88-77-16-47 - 886-70-893

880 52 963

0912-179-21-57

0912-53-53-595

arte_graphic@yahoo.com

   09101792157

 

 

  ی ی

▪ ی ی

 

ǁ یی

ی ǁ یی

ی ǁ

ی ǁ 4 ی 20

ی ǁ ی

ی ǁ ǘ

ی ǁ ی ی

ی ǁ ی ǘ / CD / DVD

 

ǁ ǁی Ȑ

ی ǁ ǁی Ȑ

 

ǁ یی ی ی

▪ ی ǁ یی ی ی

 

ǁ ی

 ▪ ی ǁ ѐ / ǁ

ی ǁ ǘ

ی ǁ یی

ی ǁ ǘ ی

▪ ی ی ی

ی ی

 

ʘیی ǁ

ی ی ǁ

 

ǁ

ی ǁ یی

ی ǁ / ی

ی ǁ یی

ی ǁ ی ی

▪ ی ǁ ی 1398

▪ ی ǁ ی 1398(ی Ž ی ی)

ی 1398

ی یԐ

ی ی

 

ی

ی ی

ی

ای کارت ی ی

نمونه طرح های کارت تبریک ی

▪ ی ǁ ی 1398

 

ǁ ی ی

ی ǁ ی ی یی

ی ǁ ی ی یی

 

ǁ PVC

ی ǁ ǁ Re-Transfer

ی ǁ ǁ ی

ی ǁ یی 500 ی

ی ǁ PVC

ی PVC

 

ǁ ی (ی )

ی یی

 

ی ی

ی ی ی

 

 

ی

ی ی ی

 

ی ی ی (christmas)

 

ی ی 1398
ی ی / /

ی ی Ԙ

ی ی ی
ی ی
ی ی
ی ی
ی ی /
ی ی Ԙ
ی ی  
ی ی ی
ی ی ( )
ی ی ی
ی ی
ی ی Ԙ

ی ǁ ی ǁ ی(ǁ ی )

+ǘ ی 100 ی

 

  250 ی +

ǘ ی 100 ی

200 150 100 50
370.000 320.000 215.000 130.000 15 15 ی
425.000 335.000 240.000 145.000 18 13 ی

21 15 ی

 

300 ی +

ǘ ی 100 ی

200

150

100

50

435.000

350.000

245.000

150.000

15 15 ی

510.000

400.000

280.000

170.000

18 13 ی

21 15 ی

 

ی(یϡ ی یی)300 ی +ǘ ی 100 ی

200

150

100

50

570.000

460.000

330.000

195.000

15 15 ی

670.000

540.000

370.000

220.000

18 13 ی

21 15 ی

 

250 ی

+ǘ ی 100 ی

200

150

100

50

515.000

390.000

280.000

195.000

15 15 ی

555.000

425.000

320.000

210.000

18 13 ی

21 15 ی

  • ی ی .

  • ی ǁ ی ی ǘ ی .

  • ی یی ǁ ی ی RGB ی ی .

  • ی ی ی .

ی ǁ یی ǘ ی

ی 100 ی

200

150

100

50

ǘ

200.000

160.000

120.000

75.000

15 15 ی

18 13 ی

15 21 ی

100 ی

200

150

100

50

ǘ

300.000

240.000

150.000

100.000

15 15 ی

18 13 ی

15 21 ی

  • ی ی .

  • ی ی ی .

  • ی ی ی ǁ یی یی PDF یی ی ی TIFF CMYK 300 dpi .

  • ی(ی ی) ی ǘ ی ی .

  • ی ی یی ی ژی ǐ ی .

  • ی ی ǁ یǎ ǁ Ȑیی.

 

 

 

ʘیی ژ ی ی ی یԐی | ی | ی یԐی ی ی

  http://artedigital.ir/exhibition_design.htm

 

 

 ی

ʘیی ی ј ی (ی ژی ی ی یی ی یԐی ǁ یԐی ...) ی

 www.Arte-Graphic.com ی .

 

        Design By: Arte Graphic Co.