88-77-16-47 - 886-70-893

880 52 963

0912-179-21-57

0912-53-53-595

arte_graphic@yahoo.com

   09101792157

 

ی
 

  ی ی

▪ ی ی

 

ǁ یی

ی ǁ یی

ی ǁ

ی ǁ 4 ی 20

ی ǁ ی

ی ǁ ǘ

ی ǁ ی ی

ی ǁ ی ǘ / CD / DVD

 

ǁ ǁی Ȑ

ی ǁ ǁی Ȑ

 

ǁ یی ی ی

▪ ی ǁ یی ی ی

 

ǁ ی

▪ ی ǁ ѐ / ǁ

ی ǁ ǘ

ی ǁ یی

ی ǁ ǘ ی

▪ ی ی ی

ی ی

 

ʘیی ǁ

ی ی ǁ

 

ǁ

ی ǁ یی

ی ǁ / ی

ی ǁ یی

ی ǁ ی ی

▪ ی ǁ ی 1399

▪ ی ǁ ی 1399(ی Ž ی ی)

ی 1399

ی یԐ

ی ی

 

ی

ای کارت ی ی

نمونه طرح های کارت تبریک ی

▪ قیمت چاپ کارت تبریک نوروز 1399

 

ǁ ی ی

ی ی

ی ǁ ی ی یی

ی ǁ ی ی یی

 

ǁ PVC

 

ی ǁ ǁ Re-Transfer

ی ǁ ǁ ی

ی ǁ یی 500 ی

ی ǁ PVC

ی PVC

 

ǁ ی (ی )

ی یی

 

ی ی

ی ی ی

 
ی
 

 

 

 

یԐ ی ی 1398
یԐ ی ی 1398 ی یԐ
یԐ ی ی یی ی ی䐡ی ی 1398/10/24
ی یԐ ی ǁیی 1398/10/24
یی یԐ ی ی یʘی ی 1398/10/24
ی یԐ ی ی ی ی Ϙی 1398/10/24
ی یԐ ی ی ی ی ی ی ی یی 1398/10/24
ی یԐ ی ی (fitex) 1398/10/14
ی یԐ ی ی ϐ ǁیǡ ҡ ی ی 1398/10/14
یی یԐ ی ی ǡ ی Ԑی Ԑی ی ی 1398/10/14
ی یԐ یҡ 1398/10/14
یԐ ی ޡ ʘ 1398/10/14
ی ی یԐ ی ی ی یی 1398/10/12
 ی یԐ ی ی ʡ یѡ ѡ ی ی 1398/10/05
ی ی یԐ ی ی 1398/10/04
ی یԐ ی ی ی 1398/10/04
ی یԐ ی یԐی ی (IRAN LAB) 1398/09/26
ی یԐ ی ی یʡ یی ی 1398/09/26
یی یԐ ی ی ی ی () 1398/09/26
یی یԐ ی ی 1398/09/26
ی یԐ ی ی ی ی ی ی یی 1398/09/26
ی یԐ ی ی ǘ 1398/09/18
ی یԐ ی ی 䐡 ی ی ی ی Șی 1398/09/17
ی ی یԐ ی ی ی ʡ ی ی یی ی ی 1398/09/17
 

ی یԐ

 
 

یی

         
Ù?Ù?Û?Ù?Û?ت

Lamination

 
Ú?ØÙ ØØÛ?Ø Ù?ØØÛ? ØØØÙ? - ÙÙ?Øت

Plot

 

Ú?ØÙ ØÛ?ØÛ?تØÙ?

Digital

Printing

 
 

Binding

 
Ú?ØÙ ÚØØت PVC

PVC Card

Printing

Ú?ØÙ ÚØØت PVC
 

ی ی

 
ØØØØÛ? غØÙ?Ù? Ù? غØÙ?Ù? ØØØÛ? تÙ?ØØ ØØÚت ØØتÙ? ØÛ?ØÛ?تØÙ? | ØØتÙ? Ú?ØÙ

 

ǁ یی ј ی | یی یی ی ی ی ʐ ǁ یی ی (Konica Minolta Bizhub Press C1085) ʘیی ǁ ( ) ی ی ی یی ی ی .
 

 

 

ʘیی ژ ی ی ی یԐی | ی | ی یԐی ی ی

  http://artedigital.ir/exhibition_design.htm

 

 

 

 

ʘیی ی ی ј (ی ژی ی ی یی ی یԐی ǁ  یԐی ...) یhttp://www.arte-graphic.com/index.htm ی .

 

ØØتÙ? ÚØØÙ?Û?Ú
 

        Design By: Arte Graphic Co.