ی ǁ ی ی

 
70 100 90 60 70 50 60 45
65.000 50.000 30.000 25.000 ی
( یی)
80.000 60.000 45.000 40.000 ی ی
( یی)
  • ی ی .

  • ی ǁ 20% ی .

  • ی یی ǁ ی ی RGB ی ی .

  • ی ی ی ǁ ی () TIFF CMYK 150 dpi ی 1:1 ی CD .

  • ی ی یی ی ژی ǐ ی .

 

 ی

ʘیی ی ј ی (ی ژی ی ی یی ی یԐی ǁ یԐی ...) ی

 www.Arte-Graphic.com ی .

 

 

 

        Design By: Arte Graphic Co.