88-77-16-47 - 886-70-893

880 52 963

0912-179-21-57

0912-53-53-595

arte_graphic@yahoo.com

   09101792157

 

 

  ی ی

▪ ی ی

 

ǁ یی

ی ǁ یی

ی ǁ

ی ǁ 4 ی 20

ی ǁ ی

ی ǁ ǘ

ی ǁ ی ی

ی ǁ ی ǘ / CD / DVD

 

ǁ ǁی Ȑ

ی ǁ ǁی Ȑ

 

ǁ یی ی ی

▪ ی ǁ یی ی ی

 

ǁ ی

▪ ی ǁ ѐ / ǁ

ی ǁ ǘ

ی ǁ یی

ی ǁ ǘ ی

▪ ی ی ی

ی ی

 

ʘیی ǁ

ی ی ǁ

 

ǁ

ی ǁ یی

ی ǁ / ی

ی ǁ یی

ی ǁ ی ی

▪ ی ǁ ی 1398

▪ ی ǁ ی 1398(ی Ž ی ی)

ی 1398

ی یԐ

ی ی

 

ی

ی ی

ی

ای کارت ی ی

نمونه طرح های کارت تبریک ی

▪ قیمت چاپ کارت تبریک نوروز 1398

 

ǁ ی ی

ی ی

ی ǁ ی ی یی

ی ǁ ی ی یی

 

ǁ PVC

 

ی ǁ ǁ Re-Transfer

ی ǁ ǁ ی

ی ǁ یی 500 ی

ی ǁ PVC

ی PVC

 

ǁ ی (ی )

ی یی

 

ی ی

ی ی ی

 

 

ی ǁ ی/ ی ی / ی ی ی

Cover  CD / DVD - label 

ی CD

ǁ : 12 12 ی

200

100

50

120.000

60.000

30.000

Ú?ØÙ ØÛ?ØÛ?تØÙ? ÚØÙ?Ø ØÛ? ØÛ?

CD / DVD A

ǁ : 18.6 27.4 ی

200

100

50

100.000

55000

30.000

Ú?ØÙ ØÛ?ØÛ?تØÙ? ÚØÙ?Ø ØÛ? Ù?Û? ØÛ?

CD / DVD B

ǁ : 12.2 12.2 ی

200

100

50

40.000

25.000

20.000

Ú?ØÙ ØÛ?ØÛ?تØÙ? ÚØÙ?Ø Ù? ØÙ?Ø CD Ù? DVD

CD/DVD C

ǁ : 12.2 12.2 ی

                12.2 15.1 ی

200

100

50

75.000

45.000

25.000

 

 

 

 

ǘ CD / DVD

  :  13 13 ی

200

100

50

200.000

115.000

60.000

  • ی ی .

  • ی ی ی .

  • ی ی ǁ ی ی .

  • ی ǁ 20% ی .

  • ی یی ǁ ی ی RGB ی ی .

  • ی ی ی ǁ ی PSD ی  TIFF CMYK 300 dpi ی .

  • ی ی یی ی ǐ ی .

 

 

 

ʘیی ژ ی ی ی یԐی | ی | ی یԐی ی ی

  http://artedigital.ir/exhibition_design.htm

 

 

ØØتÙ? ÚØØÙ?Û?Ú

ʘیی ی ј ی (ی ژی ی ی یی ی یԐی ǁ یԐی ...) ی

 www.Arte-Graphic.com ی .

 

 

        Design By: Arte Graphic Co.