88-77-16-47 - 886-70-893

880 52 963

0912-179-21-57

0912-53-53-595

arte_graphic@yahoo.com

   09101792157

 

 

  ی ی

▪ ی ی

ǁ یی

ی ǁ یی

ی ǁ

ی ǁ 4 ی 20

ی ǁ ی

ی ǁ ǘ

ی ǁ ی ی

ی ǁ ی ǘ / CD / DVD

 

ǁ ǁی Ȑ

ی ǁ ǁی Ȑ

 

ǁ یی ی ی

▪ ی ǁ یی ی ی

 

ǁ ی

▪ ی ǁ ѐ / ǁ

ی ǁ ǘ

ی ǁ یی

ی ǁ ǘ ی

▪ ی ی ی

ی ی

 

ʘیی ǁ

ی ی ǁ

 

ǁ

ی ǁ یی

ی ǁ / ی

ی ǁ یی

ی ǁ ی ی

▪ ی ǁ ی 1401

▪ ی ǁ ی 1401(ی Ž ی ی)

ی 1401

ی یԐ

ی ی

 

ی

ی ی

ی

ای کارت ی ی

نمونه طرح های کارت تبریک ی

▪ ی ǁ ی 1401

 

ǁ ی ی

ی ی

ی ǁ ی ی یی

ی ǁ ی ی یی

 

ǁ PVC

 

ی ǁ ǁ Re-Transfer

ی ǁ ǁ ی

ی ǁ یی 500 ی

ی ǁ PVC

ی PVC

 

ǁ ی (ی )

ی یی

 

ی ی

ی ی ی

 

 

ی ǁ ǘ ی ( ی یی)

ی A5 ی 80 ی

200

100

320.000

180.000

2 ی

400.000

230.000

3 ی

ی A5

200

100

450.000

250.000

2 ی

550.000

300.000

3 ی

 

ی A4 ی 80 ی

200

100

550.000

300.000

2 ی

720.000

400.000

3 ی

ی A4

200

100

720.000

450.000

2 ی

850.000

550.000

3 ی

  • ی ی .

  • ی ی ی .

  • ی یی ǁ ی ی RGB ی ی .

  • ی ی ی ǁ یی یی PDF یی ی ی TIFF CMYK 300 dpi .

  • ی ی یی ی ژی ǐ ی .

  • ی ی ǁ یǎ ǁ Ȑیی.

 

 

 

 

 

ʘیی ژ ی ی ی یԐی | ی | ی یԐی ی ی

  http://artedigital.ir/exhibition_design.htm

 

 

ʘیی ی ј ی (ی ژی ی ی یی ی یԐی ǁ یԐی ...) ی

 www.Arte-Graphic.com ی .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Design By: Arte Graphic Co.